Thursday, 16 February 2017 04:04

အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔၏ ၁၀ ရက္ၾကာ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီး စတင္

Written by 
Rate this item
(0 votes)
အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔၏ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေနက် Cobra Gold ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈႀကီးကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ လက္ထက္၌ အာရွႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၏ ဦးတည္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးခင္ ယခုပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို က်င္းပခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
 
Cobra Gold ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ေလ့က်င့္ရသည့္ ေန႔ရက္မ်ား ပါ၀င္သလို ရံဖန္ရံခါတြင္ ထိုင္းေတာနက္ႀကီးထဲ၌ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ဖြယ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္းစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈသည္ အာရွ၌ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ အႀကီးဆံုး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။
 
 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ထိုင္းတြင္ စစ္အာဏာ သိမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္အစိုးရက ထိုင္းသို႔ ေပးေနသည့္ စစ္ေရးအကူအညီကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ျပန္လွည့္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ႏွစ္စဥ္ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အေမရိကန္သည္ ၎ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည့္ မဟာမိတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၿပိဳင္ဘက္အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ဘက္သို႔ ယိမ္းသြားမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ရျပန္သည္။
 
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ စတင္သည့္ အခမ္းအနားသို႔ အေမရိကန္ ပစိဖိတ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဟာရီဟားရစ္ကို တက္ေရာက္ေစရန္ အေမရိကန္အစိုးရက ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထိုင္းတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဟားရစ္သည္ ထိုင္းသို႔ေရာက္လာသည့္ ရာထူးအျမင့္ဆံုး အေမရိကန္အစိုးရ အရာရွိျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည့္ ထိုင္းအာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရကို ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပန္စရန္ ဟားရစ္ကတိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
“ထိုင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခိုင္မာၿပီး တည္ျမဲတဲ့ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရွိေစလိုတဲ့အတြက္ ထိုင္းမွာ သာယာ၀ေျပာတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဟားရစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
တ႐ုတ္၏ အဆက္မျပတ္ ၾကီးထြားေနေသာ အင္အားႏွင့္ မွ်ေျချဖစ္ေစခဲ့သည့္ အိုဘားမားလက္ထက္က အာရွဗဟိုျပဳ မူ၀ါဒကို ထရန္႔က မည္သို႔ဆက္လုပ္မည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးမီ ယခု ၁၀ ရက္ၾကာ ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈကို စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထရန္႔၏ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ သေဘာထားရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ေဒသတြင္း၌ ထိုင္းစစ္အစိုးရ အပါအ၀င္ အျခားေသာ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာေစရန္ အခြင့္အေရး ေပးသကဲ့လည္း ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။
 
စစ္ေရးေလ့က်င့္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ခြၽန္ဘူရီႏွင့္ နစ္ခြန္ရတ္ ခ်ာစီမာျပည္နယ္မ်ားသို႔ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃၆၀၀ ခန္႔ ေရာက္ရွိလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားမွ စစ္သားမ်ားလည္း ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။
 
Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားထဲတြင္ အေမရိကန္ မရိန္းတပ္မ်ားသည္ ေတာနက္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမြေသြးမ်ားကို ေသာက္ရျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားစြာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။
 
ယခုႏွစ္၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ားကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ဒါဇင္ခန္႔ကလည္း ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္မည္ ျဖစ္သည္။
 

Credit To >>> Eleven Media Group

Read 1511 times
You are here:   HomeAll NewsInternational Newsအေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔၏ ၁၀ ရက္ၾကာ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီး စတင္